Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό Προσωπικό

Διδακτικό Προσωπικό

         
    Καθηγητές          
           
  Βουδούρη- Αρτίκη Αγγελική, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.  
  Βρεττός Ιωάννης, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.    
  Γαλανάκη Ευαγγελία, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.    
  Γιαλαμάς Βασίλειος, Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.    
  Γιαννικοπούλου Αγγελική, Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η  
  Γραμματάς Θεόδωρος, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.     
  Δασκαλάκης Δημοσθένης, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.  
  Δραγώνα Θάλεια, Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.      
  Καλογήρου Γεωργία, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.    
  Κατή Δήμητρα, Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.    
  Κούρτη Ευαγγελία, Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.    
  Μακρυνιώτη Δήμητρα, Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.  
  Μαλαφάντης Κων/νος, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.    
  Μπαμπούνης Χαράλαμπος, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.  
  Μπούφη Ανδρονίκη, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.     
  Πάτσιου Βασιλική, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.    
  Σκορδούλης Κων/νος, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.    
  Φλογαϊτη Ευγενία, Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.    
       
             
  Αναπληρωτές καθηγητές      
             
  Ανδρούσου Αλεξάνδρα, Αναπλ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.
  Ασημακοπούλου Φωτεινή, Αναπλ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.
  Ασκούνη Κανέλλα, Αναπλ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.  
  Ζαμπέτα Παρασκευή, Αναπλ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.  
  Λεοντσίνη Μαρία, Αναπλ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.  
  Μαγουλά Ευγενία, Αναπλ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε  
  Μπαμπάλης Θωμάς, Αναπλ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.  
  Μπαραλής Γεώργιος, Αναπλ.. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.  
  Μυλωνάκου-Κεκέ Ζαφειρία, Αναπλ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε
  Παρούση Αντιγόνη, Αναπλ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.  
  Σιδερίδης Γεώργιος, Αναπλ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.  
             
  Επίκουροι Καθηγητές       
             
  Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος, Επίκ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.
  Βασιλοπούλου Αλεξάνδρα, Επίκ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η
  Γαλάνη Αποστολία, Επίκ. Π.Τ.Δ.Ε.    
  Δημάκη-Ζώρα Μαρία, Επικ. Π.Τ.Δ.Ε.    
  Κακάμπουρα Ρέα, Επίκ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.    
  Κορτέση-Δαφέρμου Χαρά, Επίκ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.
  Μαυρικάκη Ευαγγελία, Επίκ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.  
  Ντεροπούλου-Ντέρου Ευδοξία, Επίκ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.
  Παπαδοπούλου Καλλιρρόη, Επίκ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.
  Σφυρόερα Μαρία, Επίκ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.  
  Τσάφος Βασίλειος, Επίκ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.  
             
  Υπηρετούντες Λέκτορες      
         
  Μισαηλίδου Χριστίνα, Λέκτ. Π.Τ.Δ.Ε.
  Παπαδάτου - Παστού Μαριέττα Λέκτ. Π.Τ.Δ.Ε