ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

(Τελευταία ενημέρωση 08-02-2024)

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συστάθηκε το 2013.

Αποτελείται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) και το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η), η λειτουργία των οποίων στοχεύει στην παροχή πανεπιστημιακού επιπέδου σπουδών στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή τόσο της Δημοτικής όσο και της Προσχολικής Αγωγής.

Τα Τμήματα της Σχολής παρέχουν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές - μέσα από οργανωμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων της Σχολής ή και Διατμηματικών και Διαπανεπιστημιακών καθώς και μέσα από την ερευνητική δραστηριότητα ενός σημαντικού αριθμού Εργαστηρίων και Ερευνητικών Κέντρων τα οποία στο πλαίσιο των Τμημάτων σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων συναφών με τους εκπαιδευτικούς στόχους και την ακαδημαϊκή δραστηριότητα της Σχολής.

 

 

   
   

Δίκτυο Αποφοίτων