Αρχική σελίδα » Γενική Συνέλευση

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών της Αγωγής,  συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κάτωθι:

                                            

 Α) ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

  Καθηγητές        
             
  Βουδούρη- Αρτίκη Αγγελική, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.  
  Γαλανάκη Ευαγγελία, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.    
  Γιαλαμάς Βασίλειος, Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.    
  Γιαννικοπούλου Αγγελική, Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η  
  Γραμματάς Θεόδωρος, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.     
  Δασκαλάκης Δημοσθένης, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.  
  Δραγώνα Θάλεια, Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.      
  Καλογήρου Γεωργία, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.    
  Κατή Δήμητρα, Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.    
  Κούρτη Ευαγγελία, Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.    
  Μακρυνιώτη Δήμητρα, Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.  
  Μαλαφάντης Κων/νος, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.    
  Μπαμπάλης Θωμάς, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.  
  Μπαμπούνης Χαράλαμπος, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.  
  Μπούφη Ανδρονίκη, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.     
  Μυλωνάκου-Κεκέ Ζαφειρία, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε    
  Πάτσιου Βασιλική, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.    
  Σκορδούλης Κων/νος, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.    
  Φλογαϊτη Ευγενία, Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.    
             
  Αναπληρωτές καθηγητές      
             
  Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος, Αναπλ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.
  Ανδρούσου Αλεξάνδρα, Αναπλ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.
  Ασημακοπούλου Φωτεινή, Αναπλ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.
  Ασκούνη Κανέλλα, Αναπλ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.  
  Ζαμπέτα Παρασκευή, Αναπλ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.  
  Λεοντσίνη Μαρία, Αναπλ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.  
  Μαγουλά Ευγενία, Αναπλ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε  
  Μαυρικάκη Ευαγγελία, Αναπλ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.  
  Μπαραλής Γεώργιος, Αναπλ.. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.  
  Παρούση Αντιγόνη, Αναπλ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.  
  Σιδερίδης Γεώργιος, Αναπλ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.  
  Τσάφος Βασίλειος, Αναπλ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.  
             
  Επίκουροι Καθηγητές       
             
  Βασιλοπούλου Αλεξάνδρα, Επίκ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η
  Γαλάνη Αποστολία, Επίκ. Π.Τ.Δ.Ε.    
  Δημάκη-Ζώρα Μαρία, Επικ. Π.Τ.Δ.Ε.    
  Κακάμπουρα Ρέα, Επίκ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.    
  Κορτέση-Δαφέρμου Χαρά, Επίκ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.
  Κουτρομάνος Γεώργιος Επίκ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.
  Ντεροπούλου-Ντέρου Ευδοξία, Επίκ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.
  Παπαδοπούλου Καλλιρρόη, Επίκ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.
  Σφυρόερα Μαρία, Επίκ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.  
  Τσάκωνα Βασιλική, Επίκ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η  
  Τσώλη Κωνσταντίνα Επίκ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.  
             
  Υπηρετούντες Λέκτορες      
         
  Μισαηλίδου Χριστίνα, Λέκτ. Π.Τ.Δ.Ε.    
  Παπαδάτου - Παστού Μαριέττα Λέκτ. Π.Τ.Δ.Ε    
             

 

 

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.)

  1. Κούβου Ουρανία, Τακτικό μέλος

Τζαμαργιάς Παναγιώτης, Αναπληρωματικό μέλος

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.)

  1. Θραψανιώτης Γεώργιος, Τακτικό μέλος

Βούλγαρη Αργυρώ, Αναπληρωματικό μέλος

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.)

  1. Θάνου Ειρήνη, Τακτικό μέλος

Κωστακοπούλου Ελένη, Αναπληρωματικό μέλος