Αρχική σελίδα » Γενική Συνέλευση

Γενική Συνέλευση

Σφυρόερα Μαρία, Αναπλ. Καθη. Τ.Ε.Α.Π.Η.

Τσάκωνα Βασιλική, Αναπλ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών της Αγωγής,  συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κάτωθι:

                                            

 

Α) ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
  Καθηγητές
 
Ανδρούσου Αλεξάνδρα, Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η. 
Ασκούνη Κανέλλα, Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η
Βουδούρη- Αρτίκη Αγγελική, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.
Γαλανάκη Ευαγγελία, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.
Γιαλαμάς Βασίλειος, Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.
Γιαννικοπούλου Αγγελική, Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η
Δασκαλάκης Δημοσθένης, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.
Ζαμπέτα Παρασκευή, Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.
Καλογήρου Γεωργία, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.
Κούρτη Ευαγγελία, Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.
Μακρυνιώτη Δήμητρα, Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.
Μαλαφάντης Κων/νος, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.
Μπαμπάλης Θωμάς, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.
Μπούφη Ανδρονίκη, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε. 
Μυλωνάκου-Κεκέ Ζαφειρία, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε
Παρούση Αντιγόνη, Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η
Πάτσιου Βασιλική, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.
Σιδερίδης Γεώργιος, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.
Σκορδούλης Κων/νος, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.
Τσάφος Βασίλειος,  Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.
   Αναπληρωτές καθηγητές
     
Αντωνίου Αλέξανδρος - Σταμάτιος Αναπλ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε
Γαλάνη Αποστολία, Αναπλ. Π.Τ.Δ.Ε. 
Κακάμπουρα Ρέα, Αναπλ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.
Λεοντσίνη Μαρία, Αναπλ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.
Λιαράκου Γεωργία, Αναπλ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.
Μαγουλά Ευγενία, Αναπλ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.
Σφυρόερα Μαρία, Αναπλ. Καθη. Τ.Ε.Α.Π.Η.
Τσάκωνα Βασιλική, Αναπλ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η
 
  Επίκουροι Καθηγητές 
 
Αναγνωστάκη Λήδα, Επίκ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.
Βασιλοπούλου Αλεξάνδρα, Επίκ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η
Δημάκη-Ζώρα Μαρία, Επικ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.
Κατσιαμπούρα Ιωάννα, Επικ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.
Κουτρομάνος Γεώργιος Επίκ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.
Λαζαράκου Ελισάβετ, Επίκ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε
Μούτσιος - Ρέντζος Ανδρέας, Επίκ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε 
Ντεροπούλου-Ντέρου Ευδοξία, Επίκ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.
Παντίδος Παναγιώτης, Επίκ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.
Παπαδάτου - Παστού Μαριέττα, Επίκ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε 
Παπαδοπούλου Καλλιρρόη, Επίκ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.
Τσιμπουκλή Άννα, Επίκ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε
Τσώλη Κωνσταντίνα, Επίκ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε, Επίκ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.
  Υπηρετούντες Λέκτορες
   
  Μισαηλίδου Χριστίνα, Λέκτ. Π.Τ.Δ.Ε.
   
   

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.)

  1. Αγαλιανού Ολυμπία, Τακτικό μέλος

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.)

  1. Βούλγαρη Αργυρώ, Τακτικό μέλος

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.)

  1. Κλειδέρη – Ροϊνού Ελένη , Τακτικό μέλος

Οι εκπρόσωποι των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ έχουν διετή θητεία με έναρξη την 1/1/2022 και λήξη την 31/12/2023