Αρχική σελίδα » Η Σχολή » Διδασκαλεία » Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Αθηνών

Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Αθηνών

Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Αθηνών

Το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Αθηνών (ΔΝΑ) ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 1995-96 με τον Νόμο 2327/95 (ΦΕΚ 156/31-7-95 Κεφ. Β΄ άρθρα 5,6,7,8 και 9). Τότε ανατέθηκε στο ΤΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Αθηνών η ευθύνη για την οργάνωση και τη λειτουργία του. Ωστόσο, δόθηκε η δυνατότητα συνεργασίας με άλλα Τμήματα για την επίτευξη των σκοπών του ΔΝΑ.

Σήμερα, η λειτουργία του ΔΝΑ βρίσκεται υπό αναθεώρηση και προς το παρόν οι εκπαιδευτικές του δραστηριότητες έχουν διακοπεί.

Τα αρχεία της Γραμματείας του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών Αθηνών έχουν παραδοθεί στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.

Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ναυαρίνου 13α, Ισόγειο –Γρ. 2

Τηλέφωνο: 210-3688069

Τηλεομοιότυπο (fax): 210-3688057

E-mail: vnasioka@ecd.uoa.gr

Για λεπτομέρειες, ενημερωθείτε από την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://dna.ecd.uoa.gr/