Αρχική σελίδα » Κοσμητεία » Γραμματεία Κοσμητείας

Γραμματεία Κοσμητείας

Στην αρμοδιότητα της Γραμματείας υπάγονται η διεκπεραίωση όλων των διοικητικών θεμάτων που αφορούν την Κοσμητεία, η διακίνηση της αλληλογραφίας, η τήρηση του πρωτοκόλλου και αρχείου της Κοσμητείας, η προετοιμασία των θεμάτων και η τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων της Κοσμητείας και της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής καθώς και η εκτέλεση των αποφάσεων τους, η παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων της Κοσμητείας, η παρακολούθηση των κτιριακών θεμάτων, των ζητημάτων υποδομής (εξοπλισμός αιθουσών διδασκαλίας), η συνεργασία με την υπηρεσία συντήρησης, φύλαξης, και καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της Σχολής, η σύνταξη και παρακολούθηση του αιθουσιολογίου καθώς και η διάθεση χώρων της Σχολής για διαλέξεις, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις.

Διεύθυνση

Η Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών της Αγωγής στεγάζεται στον Iσόγειο του κτιρίου Ναυαρίνου 13α Γραφείο 4

Προσωπικό

Γραμματέας της Κοσμητείας : Αναστασία Γόντικα

Διοικητικός Υπάλληλος: Ανδρέας Κορκολιός

Ωράριο λειτουργίας :

Η Γραμματεία της Κοσμητείας λειτουργεί καθημερινά από τις 8:30 έως 15:30

Στοιχεία επικοινωνίας :

Τηλέφωνο : 210-3688043

FAX : 210-3688057

Email : gontika@uoa.gr