Αρχική σελίδα » Κοσμητεία » Συμβούλιο Κοσμητείας

Συμβούλιο Κοσμητείας

Το Συμβούλιο Κοσμητείας έως την εφαρμογή των νέων διατάξεων του Νόμου 4485/17, λειτουργεί σύμφωνα με τον Νόμο "Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων" (4009/2011 - ΦΕΚ Α' 195 - 06/09/11) και όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Νόμο "Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις" (4076/2012 - ΦΕΚ Α' 159 - 10/08/12), και αποτελείται από: α) τον Κοσμήτορα της Σχολής, β) τους Προέδρους των Τμημάτων και γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών της Σχολής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Σύνθεση:

Για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος η σύνθεση της Κοσμητείας είναι η ακόλουθη:

 ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ


   

Θάλεια Δραγώνα

 

Τμήμα: Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Καθηγήτρια Κοινωνικής
Ψυχολογίας

 

Γραφείο: Nαυαρίνου 13 Α, 3ος 
Τηλ:
 210.36.88.513

    E-mail: drathal@ath.forthnet.gr
Προσωπική Ιστοσελίδα  

Fax: 210.36.88.050

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

   

Βασίλης Τσελφές

 

Τμήμα: Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Καθηγητής Φυσικής και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών

 

Γραφείο: Nαυαρίνου 13 Α
Τηλ:
 210.36.88.532

    E-mail: tselfesv@ecd.uoa.gr
Προσωπική Ιστοσελίδα  

Fax: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  

Θωμάς Κ. Μπαμπάλης

 

Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε

Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχοκοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης

 

Γραφείο: Ιπποκράτους 20, 1ος
Τηλ:
 210-3688463

    E-mail: tbabalis@primedu.uoa.gr
Προσωπική Ιστοσελίδα  

Fax: 210-3688464