Αρχική σελίδα » Κοσμητεία » Συμβούλιο Κοσμητείας

Συμβούλιο Κοσμητείας

Το Συμβούλιο Κοσμητείας συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις  διατάξεις του Νόμου 4485/17, "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις"  και αποτελείται από: 

 

 Α) ΤΟΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Θωμά Μπαμπάλη, Καθηγητή

Β) ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Βασιλική Πάτσιου, Καθηγήτρια – Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δήμητρα Μακρυνιώτη, Καθηγήτρια – Πρόεδρος του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Γ) ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Παναγιώτης Τζαμαργιάς, εκπρόσωπος των μελών Ε.Ε.Π. (τακτικό μέλος)

Διονύσιος Μάνεσης, εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. (τακτικό μέλος)

Ροϊνού – Κλειδέρη Ελένη, εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π. (τακτικό μέλος)

και

Θραψανιώτης Γεώργιος, εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. (αναπληρωματικό μέλος)

Κωστακοπούλου Ελένη, εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π. (αναπληρωματικό μέλος)