Αρχική σελίδα » Κοσμητεία » Συμβούλιο Κοσμητείας

Συμβούλιο Κοσμητείας

Το Συμβούλιο Κοσμητείας έως την εφαρμογή των νέων διατάξεων του Νόμου 4485/17, λειτουργεί σύμφωνα με τον Νόμο "Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων" (4009/2011 - ΦΕΚ Α' 195 - 06/09/11) και όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Νόμο "Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις" (4076/2012 - ΦΕΚ Α' 159 - 10/08/12), και αποτελείται από: α) τον Κοσμήτορα της Σχολής, β) τους Προέδρους των Τμημάτων και γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών της Σχολής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Σύνθεση:

Για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος η σύνθεση της Κοσμητείας είναι η ακόλουθη:

 ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

  

Θωμάς Κ. Μπαμπάλης

 

Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε

Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχοκοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης

 

Γραφείο: Ιπποκράτους 20, 1ος
Τηλ:
 210-3688529 - 210-3688507 

    E-mail: tbabalis@primedu.uoa.gr
Προσωπική Ιστοσελίδα  

Fax:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

  

Δήμητρα Μακρυνιώτη

 

Τμήμα: Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Καθηγήτρια 
Κοινωνιολογία με έμφαση στις μικροκοινωνιολικές προσεγγίσεις

 

Γραφείο: Nαυαρίνου 13 Α
Τηλ:
 210.36.88.522

    E-mail: dmakrin@ecd.uoa.gr
Προσωπική Ιστοσελίδα  

Fax: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

   

Αγγελική Βουδούρη 

 

Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε

Καθηγήτρια

Στατιστική - Πληροφορικά Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στην Εκπαίδευση

 

Γραφείο: Ιπποκράτους 20
Τηλ: 210.36.88.527

    E-mail: 

avoudou@primedu.uoa.gr