Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

09.05.2016

Ενημέρωση για το νέο portal της Βιβλιοθήκης

Προς τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας

Η Διεύθυνση Βιβλιοθήκης είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει για
τη λειτουργία του νέου ανανεωμένου Portal της Βιβλιοθήκης & Κέντρου
Πληροφόρησης ( ΒΚΠ ) του ΕΚΠΑ το οποίο προσφέρει αναβαθμισμένες και εμπλουτισμένες ηλεκτρονικές  υπηρεσίες.
Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε το νέο μας κεντρικό website στη
διεύθυνση http://www.lib.uoa.gr μέσα από το οποίο μπορείτε να έχετε
πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

Μεταξύ άλλων, στο Portal μπορείτε να βρείτε έναν χρήσιμο οδηγό
αναζήτησης βιβλιογραφίας σε μορφή pdf, τον οποίο εξέδωσε η Βιβλιοθήκη
της Σχολής Θετικών Επιστημών, με στόχο τη διευκόλυνση της έρευνας. Απευθύνεται σε κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας που επιθυμεί να πληροφορηθεί σχετικά με τους τρόπους αναζήτησης στην ψηφιακή εποχή, με ιδιαίτερα παραδείγματα
που σχετίζονται με τη Σχολή Θετικών Επιστημών. Δείτε τον οδηγό στον
ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.lib.uoa.gr/nc/mathete-pos/arthro/article/odigos-anazitisis-bibliografias.html

Αναλυτικές πληροφορίες για περαιτέρω διερεύνηση μπορείτε να βρείτε στη
γνωσιακή βάση «ΜΑΘΕΤΕ ΠΩΣ» του Portal, η οποία έχει σκοπό να αποτελέσει
εκπαιδευτικό εργαλείο και χρήσιμη πηγή γνώσεων για θέματα που αφορούν
στις βιβλιοθήκες.
Το νέο Portal της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΕΚΠΑ
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας
ψηφιακού αποθετηρίου και συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και
ανάδειξης περιεχομένου για τη Βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013) και στηρίζεται αποκλειστικά σε Ανοικτές Τεχνολογίες και Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα.


Με τιμή


Βαλσαμής Βαλσαμάκης
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ
και Υπεύθυνος Λειτουργίας της
Βιβλιοθήκης της Σχολής Θετικών
Επιστήμών
τηλ.: 210-7276527
Fax: 210-7276524
e-mail:
vvalsam[at]libadm.uoa[dot]gr