Αρχική σελίδα » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΥΑ Αριθμ. 119847/ΓΔ6/23-9-2021 ΦΕΚ 4406/2021 τ.Β΄

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ:

  • πιστοποιητικό εμβολιασμού με τη 2η δόση να έχει ολοκληρωθεί 14 μέρες πριν την φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική δομή ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου ή βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19 με αρνητικό PCR ή Rapid Test  έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν
  • σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

  • Η επαλήθευση των πιστοποιητικών και εγγράφων ταυτοπροσωπίας θα διενεργείται κατά την είσοδο στις  αίθουσες διδασκαλίας
  • Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους της Σχολής
  • Στους χώρους της Σχολής τηρούνται τα αναγκαία μέτρα υγιεινής και καθαριότητας
  • Κάθε φυσικό πρόσωπο, που προτίθεται να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία, υποβάλει δήλωση μέσω της ιστοσελίδας  https://edupass.gov.gr/ (“ενημέρωση λειτουργίας edupass”)

 

Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος:

Εάν κάποιο φυσικό πρόσωπο που προσήλθε στο χώρο της Σχολής διαγνωστεί ως επιβεβαιωμένο κρούσμα κατόπιν υποβολής σε εργαστηριακό έλεγχο (rapid test ή PCR), οφείλει να ενημερώσει τον Ε.Ο.Δ.Υ., το Ίδρυμα και τη Σχολή, εφόσον είχε παραβρεθεί σε χώρο της Σχολής εντός των τελευταίων επτά (7) ημερών από την ημέρα που διαγνώστηκε ως θετικό κρούσμα.

Η ενημέρωση πραγματοποιείται μέσω αποστολής μηνύματος

  • προς  το Ίδρυμα, covid@uoa.gr με ταυτόχρονη
  • κοινοποίηση  στη Σχολή, covid-edc@uoa.gr

και θα αναφέρει: τα στοιχεία επικοινωνίας του, τους χώρους του ιδρύματος στους οποίους παραβρέθηκε, τον ακριβή χρόνο φυσικής παρουσίας στους εν λόγω χώρους, ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με την παρουσία του (πχ. συμμετοχή στο μάθημα).

Για πρόσθετες πληροφορίες, διατίθεται η τηλεφωνική γραμμή 210-3689677, η οποία θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00 έως 16:00

 

Από την Κοσμητεία της Σχολής